podvrty komunikací, protlaky ocelových chrániček

Služby a stroje

Pracovníci naší firmy mají dlouholeté zkušenosti v provádění podvrtů a protlaků. V oboru pracují 35 let. Firma se specializuje na tyto práce a má k dispozici toto výkonné strojní zařízení:Stroj ZHVS-250 (vrtná souprava)

Technologie horizontálního jádrového vrtání. Výroba stroje vlastní konstrukce je chráněna vlastním autorským osvědčením č. 232561. Chráničky: FE, PVC, PE do Js 300. Startovací jáma o rozměrech 330 x 300 cm, hloubka 80 cm pod osou vrtu. Strojem ZHVS-250 je možno též provádět ve skalních horninách rotačně-příklepné vrtání do prům. chráničky 110 mm. Pohon hydraulika - vzduch. Zařízení se rozepře mezi stěny. Stroj je úspěšně využíván při vrtání tvrdých pískovců a břidlic, kde nelze zarážet ocelové trubky.Stroj GRUNDOMAT (zemní raketa - krtek)Pneumatické zařízení - výrobce TRACTO-TECHNIK, Německo. Zařízení GRUNDOMAT provádí zemní vrty propichovacím způsobem (vytlačení horniny vně mimo plášť Grundomatu). Nelze propichovat v nepórezním materiálu, např. pískovce nebo v bahnitém - měkkém terénu. Uvedené zařízení zatahuje chráničky PE nebo PVC průměr 140, 125, 110, 75, 50 mm, dle požadavků zákazníka. Startovací jáma má rozměry 220 x 80 cm, hloubka 10 cm pod dnem chráničky. Zařízení přesně zaměřuje svůj cíl a pracuje v délkách do 25 m. Stroj je vybaven zpětným chodem. Uvedená technologie je vhodná pro provádění přípojek inž. sítí. Není třeba opěrný blok.Stroj GRUNDORAM - HERKULES 216, GIGANT 270 (beranicí kladiva)Pneumatické zařízení na horizontální beranění ocelových trub výrobce TRACTO-TECHNIK, Německo. U tohoto způsobu jsou otevřené ocelové roury v jednotlivých délkách 6 m zatloukány pod vozovku, železnici nebo řeku a přivařovány tak dlouho, až je dosažena žádaná délka. Zařízení pracuje na principu horizontálně uloženého beranidla. Píst, který se pohybuje v prostoru válce je uváděn do pohybu stlačeným vzduchem. Tento píst naráží na čelo válce pevně spojené s beraněnou trubkou pomocí rámovacích kuželů a napínacího přípravku. Ramovací kužele umožňují použití ocelových rour následujících průměrů a délek:


Js 100    25 mJs 250    35 mJs 400    32 m
Js 150    25 mJs 300    35 mJs 500    30 m
Js 200    30 mJs 350    35 m 


Zemina nahromaděná v potrubí se vytlačí tlakovou vodou. Občasně vyskytující se kameny, které je možno rozlamovat, by měly mít menší průměr než 1/2 průměru zarážené trubky. Startovací jáma je rozměrů 9,5 (6,5) x 1,5 m, dno o 25 cm níže než dno zarážené roury, rovina dna jámy musí být rovnoběžná s osou protlaku. Dno startovací jámy se zpevní kamennou drtí nebo ve zvodnělých terénech silničními panely. Cílová jáma je o rozměrech 2x2 m, dno 0,8 m pod rourou. Metoda nevyžaduje opěrný blok. Při použití výše uvedených technologií není nutná technická pomoc objednatele. Objednatel zajistí pouze výkop manipulačních jam. Před realizací díla provedeme prohlídku staveniště a navrhneme nasazení nejvhodnější technologie.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na uvedných telefonních číslech, či e-mailu.